Avto.info

Koncern Volkswagen dosegel soliden rezultat

Osnova za dobičkonosno rast na pomembnih trgih

Koncern Volkswagen dosegel soliden rezultat : Osnova za dobičkonosno rast na pomembnih trgih

Koncern Volkswagen dosegel soliden rezultat

Avtor: Foto: Volkswagen

Koncern Volkswagen je v poslovnem letu 2022 kljub globalnim gospodarskim izzivom dosegel soliden rezultat. Rezultati kažejo, da ima koncern zaradi visokih marž in zelo dobre neto likvidnosti v avtomobilski panogi močno finančno osnovo, na kateri bo lahko gradil v letu 2023. V letu 2022 je koncern pospešeno uresničeval strategijo baterijskih električnih vozil, pri čemer se privlačnost najnovejše modelske palete odraža v dobrih rezultatih v vseh regijah. Koncern ostaja vodilni ponudnik na evropskem trgu baterijskih električnih vozil in še naprej povečuje obseg dobav na Kitajskem. Pomembni novi modeli, ki bodo predstavljeni v letu 2023, bodo Volkswagnu dali dodaten zagon in izboljšali njegov tržni položaj.

Oliver Blume, izvršni direktor koncerna Volkswagen, je povedal: "Leto 2022 je bilo za koncern Volkswagen pomembno leto. Kljub izjemnim izzivom smo dosegli napredek pri uresničevanju naše strategije. Delež baterijskih električnih vozil v skupnem obsegu dobav je dosegel rekordnih 7 odstotkov. To je pomemben mejnik, ki ga bomo letos nadgradili z nadaljnjo rastjo naše privlačne modelske palete. Z načrtom v 10 točkah smo naredili pomembne korake za izvajanje naše strategije, med drugim z novimi produktnimi strategijami za naše znamke, preusmeritvijo naših platform in prilagojeno časovnico za programsko opremo. Svojo globalno prisotnost smo še dodatno razširili tako, da smo proizvodnjo in razvoj naših odličnih produktov in tehnologij še bolj osredotočili na lokalne trge. Leto 2023 bo odločilnega pomena za uresničitev strateških ciljev in pospeši­tev napredka koncerna."

Močna finančna osnova za trajnostno rast
Volkswagen je že 3. marca 2023 objavil ključne podatke koncerna za preteklo poslovno leto in napovedi za leto 2023. Čeprav se je skupni obseg dobav v letu 2022 zmanjšal za 7 odstotkov in je znašal 8,3 milijona vozil, je Volks­wagen še vedno v dobrem položaju za prihodnjo rast. Donosnost prodaje pred posebnimi obremenitvami se je v letu 2022 povečala na 8,1 odstotka, kar odraža kontinuirano cenovno disciplino in napredek koncerna na področju stroškov ter je rezultat boljše sestave modelske palete. Neto denarni tok avtomobilskega sektorja se je znižal na 4,8 milijarde evrov. Razlog za to je bilo povečanje obratnega kapitala zaradi težav v dobavni verigi in logistiki, zlasti ob koncu leta. V letu 2023 naj bi se ta učinek v veliki meri obrnil in okrepil neto likvidnost avtomobilskega sektorja. Z visokim številom naročil za 1,8 milijona vozil in edinstvenim produktnim portfeljem je koncern v močnem položaju, težave v dobavni verigi pa naj bi bile v letu 2023 postopoma odpravljene. Neto likvidnost koncernskega avtomobilskega sektorja se je do konca leta 2022 povečala na 43 milijard evrov, k čemur je pripomogla prva javna ponudba delnic družbe Porsche AG.

Koncern za obdobje od 2023 do 2027 načrtuje investicije v skupni višini 180 milijard evrov v najbolj privlačna profitna področja. Sem spadajo predvsem koncernska strategijo v zvezi z baterijami, krepitev prisotnosti v Severni Ameriki, povečanje konkurenčnosti na Kitajskem na področju digitalizacije in pri produktih ter nadaljnji razvoj vodilnega produktnega portfelja koncerna. Več kot dve tretjini (68 odstotkov) naložb naj bi bilo namenjenih za elektrifikacijo in digitalizacijo, tj. dve za prihodnost pomembni področji. V prejšnjem petletnem načrtu je ta delež znašal 56 odstotkov. Že leta 2025 naj bi bilo vsako peto vozilo, prodano na svetu, oprem­lje­no s popolnoma električnim pogonom. Med bistvenimi razlogi za povečanje skupnih naložb so do 15 milijard evrov za izgradnjo tovarn celic baterijskega zagonskega podjetja PowerCo in predhodni izdatki za njegovo zagotavljanje surovin v okviru izvajanja strategije na področju baterij. Do leta 2030 naj bi podjetje PowerCo ustvarilo več kot 20 milijard evrov letnega prometa. Tu so še tekoče naložbe v zadnjo generacijo motorjev z notranjim zgorevanjem. Vrhunec naložb naj bi bil dosežen leta 2025, nato pa naj bi se njihov obseg postopoma zmanjševal.

Arno Antlitz, finančni in operativni direktor koncerna Volkswagen: "Leto 2022 je prepričljivo potrdilo odpornost našega poslovnega modela. V zahtevnih okoliščinah smo izdobavili 572.100 baterijskih električnih vozil ter povečali prihodke od prodaje in dobiček iz poslovanja. Glede na makroekonomska gibanja leto 2023 ne bo nič manj zahtevno. Kljub temu zaradi naših močnih znamk in njihove prepričljive produktne ponudbe ter zaradi odprtih naročil za okrog 1,8 milijona vozil z zaupanjem zremo v leto 2023. V tekočem letu želimo spet ustvariti vzdržen donos. Močna finančna osnova nam omogoča, da tudi v zahtevnih gospodarskih okoliščinah še naprej vlagamo v elektrifikacijo in digitalizacijo našega podjetja."

Vodilni portfelj baterijskih električnih vozil
Produktni portfelj koncerna Volkswagen je izjemno konkurenčen in je zlasti v segmentu baterijskih električnih vozil zelo uspešen. Rast v segmentu baterijskih električnih vozil se je nadaljevala s 26-odstotnim povečanjem obsega dobav; delež baterijskih električnih vozil je leta 2022 znašal skupno 7 odstotkov. Baterijska električna vozila predstavljajo 16 odstotkov vseh odprtih naročil v koncernu, kar je več kot leta 2021 in odraža strateške prednostne naloge koncerna.

Trije najbolje prodajani baterijski električni modeli koncerna v letu 2022 so bili (v štev. vozil):
- Volkswagen ID.41/ID.5: 193.200
- Volkswagen ID.32: 76.600
- ŠKODA Enyaq iV (vklj. Coupé): 53.700

Koncern še naprej razvija nove modele, prilagojene povpraševanju strank, in je v dobrem položaju, da izkoristi nadaljnjo rast v tem segmentu. Koncern bo v letu 2023 predstavil več pomembnih novih modelov, med kateri­mi bodo novi ID.3, ID.7, ID. Buzz Long Wheel Base, CUPRA Tavascan in Audi Q8 e-tron. Z lansiranjem teh novih modelov želi koncern v poslovnem letu 2023 doseči približno 10-odstotni delež baterijskih električnih vozil v skupnem obsegu dobav.

Soliden poslovni rezultat dokazuje moč znamk koncerna Volkswagen
Solidni dobiček iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami v višini 22,5 milijarde evrov je v primerjavi z letom 2021 večji za 12,5 odstotka in priča o moči koncernskih znamk. K povečanju skupnega dobička vseh skupin znamk je prispevala izboljšana sestava produktne ponudbe zlasti v skupinah prestižnih in športnih znamk ter močnejša skupina volumenskih znamk, v kateri se je kljub rahlemu upadu obsega dobav na 4,1 milijona vozil v letu 2022 dobiček iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami povečal na 4,0 milijarde evrov (2021: 3,5 milijarde evrov). Marža v skupini prestižnih znamk se je povečala na 12,3 odstotka (10,6 odstotka), kar gre pripisati solidnemu povpraševanju po dobro opremljenih prestižnih vozilih, velikemu obsegu naročil in dobrim rezultatom znamk Lamborghini, Bentley in Ducati. Prodaja v skupini prestižnih znamk se je v letu 2022 povečala na 61,8 milijarde evrov (55,9 milijarde evrov), dobiček iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami pa na 7,6 milijarde evrov (5,9 milijarde evrov).

Porschejeva marža iz poslovanja se je povečala na 18,6 odstotka, in sicer zaradi večjega obsega, izboljšanih cen in boljše sestave produktne ponudbe, medtem ko je delež baterijskih električnih vozil v skupnem obsegu dobav znašal več kot 11 odstotkov in je Porsche Taycan že po dveh letih v letu 2022 dosegel proizvodni mejnik 100.000 vozil. Družba Volkswagen Financial Services je z dobičkom iz poslovanja v višini 5,7 milijarde evrov spet pomembno prispevala k dobremu finančnemu rezultatu koncerna. Družba Traton za gospodarska vozila je povečala promet na 39,5 milijarde evrov (30,1 milijarde evrov), pri čemer je manjšo izkoriščenost kapacitet in višje produktne stroške izravnala s cenovno prodornostjo in sestavo ponudbe. Skupina Traton je maržo iz poslovanja izboljšala na 4 odstotke (1,3 odstotka), dobiček iz poslovanja pa na 1,6 milijarde evrov (0,4 milijarde evrov).

V dobrem položaju za rast v Severni Ameriki, kjer se trg preusmerja na popolnoma električna vozila
Širitev koncerna Volkswagen na severnoameriškem trgu se je nadaljevala tudi v letu 2022. Med letom je bilo doseženih več pomembnih mejnikov. Mednje spadajo okrepljena vodstvena ekipa v ZDA, prvi modeli ID.4, ki so leta 2022 zapeljali s proizvodne linije v Chattanoogi, in napoved kultne znamke Scout, da bo prva popolnoma električna vozila dobavila leta 2026. Obseg dobav baterijskih električnih vozil se je v ZDA povečal za 18,8 odstotka, na 44.200 vozil, s čimer se koncern v segmentu popolnoma električnih vozil uvršča na četrto mesto. Koncern ima trenutno 4-odstotni delež celotnega trga, vključno z vozili z notranjim zgorevanjem. Ta delež naj bi se do leta 2030 povečal na 10 odstotkov, in sicer predvsem s širitvijo najširše produktne palete v ZDA, vključno s prihodom modelov ID.7 in ID. Buzz leta 2024.

Regionalni pristop pripomogel k okrevanju na Kitajskem
Kitajska ima še naprej pomembno vlogo pri preoblikovanju panoge in izpolnjevanju koncernskih ciljev na področju razogljičenja. Z ustanovitvijo odbora za Kitajsko, ki bo pokrival vse znamke, naj bi znatno pospešili procese odločanja in razvoja v regiji ter s tem izkoriščali več sinergij med posameznimi znamkami. V letu 2022 je strategija "Na Kitajskem za Kitajsko" pripomogla k nadaljnji širitvi lokalnih partnerstev. Prek partnerstva s podjetjem Horizon Robotics bo koncern spodbujal razvoj asistenčnih sistemov in visoko avtomatizirane vožnje na Kitajskem. Volkswagen je ustanovil tudi družbo CARIAD China, da bi pospešil raziskave in razvoj, razširil svoj pristop k razvoju programske opreme in spodbudil tehnološki koncept, specifičen za Kitajsko. To bo koncernu omogočilo, da bo bolje zadovoljeval potrebe lokalnih strank, jim redno ponujal nove, pametne, zabavne in udobne potovalne izkušnje ter uresničeval svoje cilje v regiji.  

Pomen Kitajske se bo v prihodnjem desetletju še povečal, zlasti na področju elektromobilnosti. Ta pristop že danes prinaša osupljive rezultate: leta 2022 je koncern na Kitajskem več kot podvojil obseg dobav popolnoma električnih vozil družine ID. V letu 2022 je bilo tam prodanih 143.100 vozil ID.3, ID.4 in ID.63, kar je 102,9-odstotno povečanje glede na prejšnje leto. Skupno se je obseg dobav baterijskih električnih vozil na Kitajskem v primerjavi s prejšnjim letom povečal za 68 odstotkov.

1) ID.4 Pro Performance, 150 kW (204 KM) – kombinirana poraba električne energije v kWh/100 km: 18,7–16,4; kombinirana emisija CO₂ v g/km: 0. Za vozilo so na voljo samo še vrednosti porabe in emisij v skladu s postopkom WLTP in ne več v skladu z NEVC.
2) ID.3 – kombinirana poraba električne energije v kWh/100 km: 16,0–15,3; kombinirana emisija CO₂ v g/km: 0. Za vozilo so na voljo samo še vrednosti porabe in emisij v skladu s postopkom WLTP in ne več v skladu z NEVC.
3) ID.6 – vozilo v Nemčiji ni v prodaji.

Send to Kindle
| Share

Oddaj komentar

Iskalnik rabljenih vozil

Išči

E-novice s področja avtomobilizma - prijava / odjava
Zvezdne steze Denis Avdič
Video trening varne vožnje
Video test Renault scenic dCi 110 EDC bose
Video test audi A8 3,0 TDI quattro
Domača predstavitev kia picanto
Domača predstavitev citroën DS4
Video test fiat punto evo
Reportaža - Vzhajajoča dežela avtomobilov