Avto.info

Poslovno leto 2022

Audi dosegel rekordni dobiček iz poslovanja

Poslovno leto 2022: Audi dosegel rekordni dobiček iz poslovanja

Poslovno leto 2022

Avtor: Foto: Audi

Ingolstadt/Neckarsulm (Nemčija), marec 2023 – Koncern Audi je poslovno leto 2022 sklenil z rekordnim rezultatom. Nadaljeval se je njegov razvoj v vodilnega ponudnika povezane in popolnoma električne prestižne mobilnosti. Prihodki od prodaje so se povečali za 16,4 odstotka na rekordnih 61,8 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja je zrasel za skoraj 40 odstotkov na 7,6 milijarde evrov, kar je najvišja vrednost v zgodovini. Donosnost poslo­vanja, ki je v prejšnjem letu znašala 10,4 odstotka, se je povečala na 12,2 odstotka, neto denarni tok pa je dosegel 4,8 milijarde evrov, kar je druga najvišja vrednost v zgodovini pod­jetja. Ključni za dobro finančno uspešnost so bili med drugim sistematično krizno upravljanje v letu, ki so ga zaznamovali številni globalni izzivi, dober cenovni položaj ter dobri rezultati znamk Bentley, Lamborghini in Ducati. Obseg dobav popolnoma električnih modelov se je tudi v letu 2022 močno povečal. Audi bo v letu 2023 s prihodnjo modelsko serijo Q6 e-tron začel največjo produktno ofenzivo v svoji zgodovini. To bo prvi e-model, ki bo temeljil na platformi za prestižna električna vozila (Premium Platform Electric, PPE).

"Z našo strategijo 'Prednost 2030' tudi v času številnih kriz dajemo prave odgovore," je dejal Markus Duesmann, predsednik uprave družbe AUDI AG. "Pri Audiju se osredotočamo na trajnost ter sistematično spodbujamo digitalizacijo in elektrifikacijo naših vozil."

Obseg dobav skoraj na ravni prejšnjega leta
Skupina znamk[1] z Audijem, Bentleyjem, Lamborghinijem in Ducatijem je v poslovnem letu 2022 skupaj izdobavila 1.638.638 (2021: 1.688 978[2]) avtomobilov in 61.562 (2021: 59.447) motornih koles. Kljub velikim izzivom v logistični in dobavni verigi, zlasti v prvem polletju, je obseg dobav zaradi dobrih rezultatov v drugem polletju v celotnem obravnavanem letu ostal skoraj na ravni prejšnjega leta. Znamka Audi je v letu 2022 kupcem dobavila 1.614.231 (2021: 1.680.512) vozil.

Pri električnih vozilih AUDI se nadaljuje močan trend rasti
Še večji napredek pri rezultatih je koncern Audi v letu 2022 dosegel pri dobavi popolnoma električnih modelov. Skupina prestižnih znamk z okrog 44-odstotnim povečanjem dobav popolnoma električnih vozil (118.196 vozil) sistematično nadaljuje strategijo elektrifikacije. Zaradi stalnega visokega povpraševanja po električnih vozilih se je delež popolnoma električnih vozil v skupnem obsegu dobav povečal s 4,8 odstotka v prejšnjem letu na 7,2 odstotka. Z uvedbo platforme za prestižna električna vozila (Premium Platform Electric, PPE) želi Audi podkrepiti svoje ambicije vodilnega ponudnika povezane in popolnoma električne prestižne mobilnosti. Platforma, ki so jo razvili skupaj s Porschejem, je pomemben element za širitev globalne ponudbe Audijevih modelov z električnim pogonom. Prihodnja modelska serija Q6 e‑tron bo v drugem polletju 2023 prvo serijsko vozilo v koncernu, ki bo temeljilo na platformi PPE.

"Z Audijem Q6 e-tron bo e-mobilnost prvič prišla iz Ingolstadta," je povedal Audijev izvršni direktor Duesmann. "Zato tam gradimo lasten obrat za montažo baterij. Na ta način bomo pomembno znanje zadržali v Nemčiji, naše zaposlene pa bomo izšolali na področjih, ki so relevantna za prihodnost."

Rekordni prihodki od prodaje
V poslovnem letu 2022 so prihodki od prodaje v koncernu Audi znašali 61.753 (2021: 53.068) milijonov evrov. 16,4-odstotno povečanje je zlasti posledica močnega cenovnega položaja in prve konsolidacije znamke Bentley s 1. januarjem 2022. Od modelov so k temu povečanju prispevali predvsem popolnoma električni Audi Q4 e-tron*, Audi e-tron GT quattro* in Audi e-tron. K rasti prometa so prispevali tudi prihodki od prodaje modelskih serij Audi A3 in Audi Q5.

Trajnost v vseh korporativnih odločitvah
Skupina znamk že od poslovnega leta 2021 o svojih poslovnih kazalnikih prostovoljno poroča v skladu z davčno zakonodajo EU. 
Delež prihodkov od prodaje, usklajenih z davčno zakonodajo EU, se je v skupnem prometu koncerna Audi v letu 2022 povečal na 8,3 (2021: 6,8) milijarde evrov, kar je 13,5 (2021: 12,8) odstotka celotnega prometa. V tem podatku so zajeti prihodki od prodaje popolnoma električnih vozil, ki so se povečali za 49 odstotkov. To povečanje je odraz napredka, doseženega pri realizaciji časovnice za e-modele znamke Audi. Podjetje je s tem podkrepilo pomen trajnost­nih meril ESG (okolje, družba in upravljanje), ki so zasidrana v njegovi strategiji "Prednost 2030" (nem. "Vorsprung 2030").

AUDI AG je trenutno v postopku celovite evalvacije po merilih ESG, ki jo izvaja neodvisna bonitet­na agencija. S tem želijo doseči, da bi bila visoka prioriteta trajnostnega razvoja v skladu z merili ESG pregledna in vidna. Rezultat evalvacije naj bi bil objavljen spomladi 2023. Družba AUDI AG z namenom, da bi se trajnostno razvijala in prilagodila prihodnosti, stavi tudi na krožno gospodarstvo kot osnovo svoje vrednostne verige v avtomobilski industriji. Audi namera­va v naslednjih letih postopoma povečevati delež recikliranih materialov, ki se vgrajujejo v vozila Audi. Podjetje s tem lahko zmanjša ekološki odtis svojih modelov. Hkrati lahko neposreden dostop do sekundarnih materialov dolgoročno prispeva k bolj zanesljivi oskrbi. MaterialLoop je projekt, ki ga je znamka Audi začela izvajati oktobra 2022 skupaj s 15 partnerji s področja raziskav, recikliranja in dobaviteljske industrije in v okviru katerega so pri Audiju razstavili okrog 100 izrabljenih vozil. Podjetje skupaj s partnerji preučuje možnosti ponovne uporabe materialov iz vozil, ki so na koncu življenjskega cikla, za proizvodnjo novih vozil. To je le eden od številnih projektov krožnega gospodarstva pri Audiju. Tovarne v Neckarsulmu, Ingolstadtu in madžarskem Győru ter Volkswagnova tovarna v Bratislavi že izvajajo sklenjen krog aluminija.

Koncern Audi se še naprej pospešeno preusmerja v ponudnika trajnostne in povezane prestižne mobilnosti: z okrog 28 milijardami evrov bo podjetje v obdobju od 2023 do 2027 dve tretjini svojih predhodnih izdatkov vložilo v prihodnostni področji elektrifikacije in digitalizacije. Audijev izvršni direktor Duesmann: "Usmeritev k trajnostnim ciljem bo zaznamovala naše kratko-, srednje- in dolgoročne ukrepe. Naložbe za prihodnost na osnovi aktualnega planskega obdobja potrjujejo to jasno usmeritev."

Rekorden poslovni izid koncerna
Dobiček iz poslovanja koncerna Audi je dosegel 7.550 (2021: 5.498) milijonov evrov, kar je 37,3-odstotno povečanje. Donosnost poslovanja se je prav tako znatno povečala, in sicer na 12,2 (2021: 10,4) odstotka. K tem rekordnim dosežkom so poleg dobrih tržnih rezultatov pomembno prispevali tudi pozitivni učinki zagotavljanja surovin. V smislu družbeno trajnostne korporativne usmeritve se spreminja tudi soudeležba zaposlenih pri uspehu podjetja. Zato sta podjetje in delavski svet prenovila sistem delitve dobička pri Audiju. Izhodišče za prenovo je skupni sporazum Audi.Prihodnost (nem. Audi.Zukunft) iz leta 2019. Poudarek je na krepitvi pokojninskega sistema podjetja in soudeležbi vseh zaposlenih pri dobičku podjetja od prvega evra naprej. Poleg tega se bo v odvisnosti od rezultatov oblikoval kolektivni steber za zadeve zaposlenih, s katerim naj bi se dolgoročno okrepila privlačnost delodajalca. Na podlagi teh sprememb bo Audi zaposlenim za njihov trud v zahtevnem letu 2022 izplačal del dobička: delavke in delavci v nemških tovarnah bodo iz naslova soudeležbe pri Audijevem dobičku letos na primer prejeli po 8.510 (2021: 5.670) evrov.

Bentley, Lamborghini in Ducati z rekordnimi številkami
Prepričljiv poslovni izid koncerna Audi gre nenazadnje pripisati uspešnosti znamk Bentley, Lamborghini in Ducati, ki so vse v poslovnem letu 2022 dosegle nove rekordne rezultate. Bentley je ponovno dosegel nov rekordni obseg dobav: s 15.174 (2021: 14.659) vozili je britanska znamka za 3,5 odstotka presegla rezultat iz prejšnjega leta, poleg tega pa ji je uspelo občutno povečati prihodke od prodaje, in sicer na 3.384 (2021: 2.845) milijonov evrov. Donosnost poslovanja se je povzpela na rekordnih 20,9 (2021: 13,7) odstotka, dobiček iz poslo­vanja pa je bil prav tako precej višji od predhodnega in je znašal 708 (2021: 389) milijonov evrov.

Znamka Lamborghini je v preteklem poslovnem letu kupcem dobavila 9.233 (2021: 8.405) vozil, prodaja se je povečala za 21,9 odstotka in dosegla 2.375 (2021: 1.948) milijonov evrov. Lamborghini je z dobičkom iz poslovanja v višini 614 (2021: 393) milijonov evrov dosegel donosnost prodaje v vrednosti 25,9 (2021: 20,2) odstotka. Ducati je kljub zelo zahtevnim razmeram na področju oskrbe kupcem dobavil 61.562 (2021: 59.447) motornih koles, kar je več kot kdaj koli prej v enem letu. Promet se je povečal za 24,0 odstotka, na 1.089 (2021: 878) milijonov evrov, nenazadnje zaradi izboljšanega cenovnega položaja. Dobiček iz poslovanja je zrasel na 109 (2021: 61) milijonov evrov, donosnost poslo­va­nja pa je v obravnavanem letu dosegla 10,0 (2021: 7,0) odstotka.

Finančni dobiček nekoliko višji od prejšnjega leta
Finančni dobiček koncerna Audi se je v letu 2022 povečal na 1.522 (2021: 1.430) milijonov evrov. Poslovanje koncerna Audi na Kitajskem, ki je vključeno v ta podatek, je k finančnemu dobičku prispevalo 1.153 (2021: 1.140) milijonov evrov. Dobiček po obdavčitvi ob zaključku leta znaša 7.116 (2021: 5.649) milijonov evrov.

Neto denarni tok: druga najvišja vrednost v zgodovini podjetja
Neto denarni tok koncerna Audi je v obravnavanem letu dosegel visoko raven 4.808 (2021: 7.757) milijonov evrov, kar je tudi druga najvišja vrednost v zgodovini podjetja. Zmanjšanje v primerjavi z izredno visoko vrednostjo v prejšnjem letu je po eni strani posledica povečanih zalog za zagotavljanje dobavne sposobnosti ter še vedno prisotnih motenj v logističnih in dobavnih verigah. Poleg tega so na neto denarni tok vplivala višja davčna plačila in spremembe v lastniških deležih, na primer prvi kapitalski vložek v podjetje Audi Formula Racing GmbH in odcepitev prodajnih družb znotraj koncerna Volkswagen. V primerjavi s prejšnjim letom so se povečale tudi naložbe, med drugim družbe Audi FAW NEV Company Ltd, ki je v celoti vključena v koncern Audi. Z novim proizvodnim obratom za popolnoma električne Audijeve modele na osnovi platforme PPE, ki se gradi v Čangčunu, koncern določa smer širitve lokalne ponudbe popolnoma električnih vozil na Kitajskem.

Napovedi za poslovno leto 2023
"Audi je v letu 2022 kljub zahtevnim globalnim okoliščinam dokazal veliko finančno moč ter dosegel nove rekordne vrednosti prihodkov od prodaje in dobička iz poslovanja," je povedal Audijev finančni direktor Jürgen Rittersberger. "S tem rezultatom smo lahko prepričani, da bomo tudi v prihodnosti dosegali ambiciozne strateške cilje."

Skupina znamk zaenkrat pričakuje, da se bo – odvisno od razmer na področju oskrbe in uspeš­nosti svetovnega gospodarska – koncern pozitivno razvijal tudi v poslovnem letu 2023: pričakuje se, da bo kupcem dobavljenih med 1,8 in 1,9 milijona vozil, prihodki od prodaje pa naj bi dosegli nov rekord, in sicer med 69 in 72 milijardami evrov. Donosnost poslovanja bi morala biti v razponu med 9 in 11 odstotki ob predpostavki, da bodo cene vozil še naprej visoke. Koncern Audi pričakuje, da se bo neto denarni tok gibal v razponu od 4,5 do 5,5 milijarde evrov, torej še vedno na visoki ravni.

[1] Skupina prestižnih znamk pomeni koncern Audi z znamkami Audi, Bentley, Lamborghini in Ducati. V nadaljevanju se poimenovanji "koncern Audi" in "skupina prestižnih znamk" uporabljata kot sinonima.
[2] Bentleyjevi podatki iz prejšnjega leta niso zajeti v poslovnih kazalnikih koncerna Audi.
[3] V kolikor iščete Audi servis - servis vozil znamke Audi, obisščite stran https://audi-servis.si/

 

Send to Kindle
| Share

Oddaj komentar

Iskalnik rabljenih vozil

Išči

E-novice s področja avtomobilizma - prijava / odjava
Zvezdne steze Denis Avdič
Video trening varne vožnje
Video test Renault scenic dCi 110 EDC bose
Video test audi A8 3,0 TDI quattro
Domača predstavitev kia picanto
Domača predstavitev citroën DS4
Video test fiat punto evo
Reportaža - Vzhajajoča dežela avtomobilov